Het Libanon Werkt

Het Libanon Lyceum is een school voor openbaar voortgezet onderwijs in Rotterdam. De school heeft een afdeling voor mavo, havo, atheneum (vwo), gymnasium en Technasium. De school is gehuisvest in twee prachtige panden in Kralingen op een steenworp afstand van elkaar.

De school heeft ruim 1200 leerlingen en is daarmee een grote school. Toch ervaren leerlingen dat niet zo, door de spreiding van de onderbouw en bovenbouw over twee gebouwen. Elk gebouw heeft een eigen sfeer die past bij de leeftijd van de leerlingen. Hierdoor vinden leerlingen makkelijk hun weg en voelen ze zich veilig en gezien.

De brugklas

Op grond van het advies van de basisschool worden de leerlingen geplaatst in een brugklas mavo/havo, een brugklas havo/vwo of een aparte gymnasiumbrugklas. Alle klassen werken volgens de aanpak van de wereldklas. In de brugklassen mavo/havo volgen alle leerlingen een deel van het schooljaar een oriëntatie op het vak technologie & toepassing (Bèta Challenge). In het tweede en derde leerjaar is T&T een verplicht vak en in het vierde leerkaar een keuzevak, waarin ook (school)examen kan worden gedaan. In de brugklassen havo/vwo is Technasium een keuze. In de klassen vwo XL krijgen de leerlingen bij alle vakken verdieping en verrijking en het vak onderzoek & ontwerpen (Technasium) is een verplicht onderdeel van het curriculum, net als het gymnasiumprogramma.

Het tweede leerjaar

Aan het eind van de brugklas gaat de leerling naar een tweede klas mavo, een tweede klas havo of een tweede klas vwo. Aan het eind van het brugjaar kunnen leerlingen in de klassen vwo XL ervoor kiezen om in het tweede leerjaar met gymnasium door te gaan (in dat geval hebben zij verplicht de vakken Latijn en Grieks), of muziek dan wel beeldende vorming als keuzevak te nemen. Voor de leerlingen uit de havo/vwo-brugklassen met Technasium geldt dat zij in het tweede leerjaar kunnen kiezen of zij doorgaan met het vak onderzoek & ontwerpen. Deze leerlingen volgen in het tweede leerjaar in dat geval niet de vakken beeldende vorming en maatschappijleer.

Het derde leerjaar

In mavo 3 volgt iedere leerling elf vakken, waarvan drie keuzevakken. Voor alle derde klassen is het een belangrijk jaar: er moeten besluiten genomen worden over het vakkenpakket voor de bovenbouw (sector of profiel). De leerlingen worden daarbij begeleid door de decaan en de mentor. Voor de gymnasiumopleiding is het nodig om tot en met leerjaar 3 zowel Grieks als Latijn te volgen. Vanaf leerjaar 4 dient Latijn gevolgd te worden om ook daadwerkelijk het gymnasiumdiploma te kunnen behalen. Grieks bieden wij niet aan in de bovenbouw. De leerlingen in de Wereldklassen XL moeten in het derde leerjaar een keuze maken tussen gymnasium en Technasium. Concreet betekent dat een keuze voor de vakken Latijn en Grieks of een keuze voor het vak onderzoeken & ontwerpen. De leerlingen die in de derde klas kiezen voor gymnasium kunnen in de vierde klas wel het vak onderzoek & ontwerpen kiezen, in de profielen Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.

Het vierde leerjaar en hoger

In het vierde leerjaar starten leerlingen op alle niveaus met het gekozen vakkenpakket. Leerlingen met een mavo-opleiding kunnen daarbij kiezen uit vier profielen: Landbouw, Zorg en welzijn, Economie of Techniek. Leerlingen met een havo- of vwo- opleiding hebben de keuze uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG), Natuur en Techniek (NT). Het aanbod van vakken in het sector- of profieldeel is deels voorgeschreven en deels door de school te bepalen. Het aanbod van vakken in het vrije deel mag geheel door de school worden bepaald.

 

 

Van mavo naar havo, van havo naar vwo

Wij geven leerlingen graag de kans om te groeien. Veel Libanonleerlingen ambiëren na mavo een havodiploma of gaan na havo naar het vwo. Daarbij hanteren we wel criteria omdat we leerlingen een reële kans willen bieden. Leerlingen kunnen zich na een voorlichtingsavond aanmelden voor doorstroom en dan zal er een gesprek plaatsvinden over toekomstperspectief en motivatie als de leerling ook kans maakt op plaatsing. Het besluit tot toelating wordt genomen door de teamleider van de ontvangende afdeling.