Masterclass Cambridge

In de bovenbouw krijgen vwo leerlingen de mogelijkheid om het extra vak Cambridge Engels te volgen, naast de reguliere lessen. Het Cambridge Advanced English examen is voor leerlingen die het leuk vinden en een uitdaging om een examen Engels op zo’n hoog niveau te doen. Goed voor leerlingen die van plan zijn om internationaal te gaan studeren of werken. Maar ook aan Nederlandse universiteiten worden colleges steeds vaker in het Engels gegeven.

Voor meer info: