SCIENCE- Blog

In het profiel Science komen biologie, natuurkunde en scheikunde samen en maak je kennis met de verschillende onderdelen van wetenschappelijk onderzoek. Het practicumlokaal is gedurende zes weken jouw werkterrein. Op het Libanon Lyceum kan iedereen wetenschapper zijn!

Science

Maak het onzichtbare zichtbaar!

In het profiel Science komen biologie, natuurkunde en scheikunde samen en maak je kennis met de verschillende onderdelen van wetenschappelijk onderzoek. Het practicumlokaal is gedurende zes weken jouw werkterrein. Je onderzoekt wat de overeenkomsten zijn tussen de mens en microscopisch kleine levensvormen. Ook experimenteer je met verschillende manieren waarop de mens deze levensvormen in zijn voordeel kan gebruiken, bijvoorbeeld bij de productie van ons voedsel. Kortom, wetenschap is niet alleen een bezigheid van professoren; op het Libanon Lyceum kan iedereen wetenschapper zijn!

Science Blog # 1 bacteriekweken

Previous slide
Next slide

In de derde les Science zijn 24 leerlingen uit vijf verschillende brugklassen aan de slag gegaan met practica uit twee verschillende vakgebieden. Het biologiepracticum bestond uit het maken van bacteriekweken. De leerlingen hebben op verschillende plekken binnen het schoolgebouw monsters afgenomen. Deze monsters zijn op kweek gezet en de volgende les zullen we achterhalen welke plekken het meest vies zijn, en welke plekken juist erg schoon zijn. In het daaropvolgende scheikundepracticum hebben de leerlingen in tweetallen experimenten uitgevoerd met vuur. Welke stoffen nemen na verhitting in massa af, en welke stoffen nemen juist in massa toe? En hoe kun je uit een reageerbuis een vonkenregen laten vallen? De deelnemers aan het wereldklasprofiel Science kunnen het je nu vertellen!