Visie & Missie

Missie

In 2024 ademt het Libanon de sfeer uit van een actieve leer- en ontwikkelgemeenschap. Op het Libanon wordt gefocust en hard gewerkt. Tegelijk maken we tijd voor reflectie en dialoog. We werken in de driehoek school, leerling, ouders. Het Libanon is een intelligente school: er is een uitgekiende balans tussen wat we samen doen en wat per leerling moet en mag verschillen. De docenten stimuleren de leerlingen het beste uit zichzelf te halen. We geven elkaar feedback en leggen de lat hoog. We worden door de ander gezien en zorgen voor elkaar. We erkennen en herkennen elkaars talenten. De diversiteit is een gegeven en een verrijking. De kwaliteit van ons onderwijs maakt onze leerlingen kansrijk voor vervolgstudie en maatschappij.

Missie

Het Libanon bereidt zijn leerlingen voor op de maatschappij van morgen. Hoe die er ook uit zal zien, de maatschappij heeft baat bij jongeren die ambitieus zijn, hun bijdrage willen leveren en diversiteit als een kans zien. Jongeren die kunnen samenwerken, betrokken zijn bij hun omgeving en beschikken over kennis en vaardigheden die henzelf en ook de wereld een stap verder brengt. Wij bieden ruimte voor cognitieve en persoonlijke ontwikkeling zodat de leerling zelfbewust en met een inhoudelijke stevige basis verder kunnen, inclusief de vaardigheden om die basis te benutten. Het Libanon biedt daarom een gestructureerde, veilige omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. We maken samen het onderwijs vanuit verschillende rollen en eigen inbreng: de school, de leerlingen en de ouders.