Wereldklas XL

Het concept Wereldklas XL staat voor gymnasiumonderwijs in een modern jasje. De leerlingen in deze brugklas maken kennis met vakken als filosofie, beeldende vorming en muziek. Het vak Klassieke Vorming biedt de basis voor de leerlingen van het gymnasium. Een belangrijk verplicht vak in het eerste en tweede leerjaar Wereldklassen XL is Onderzoek & Ontwerpen van het Technasium. Daar ga je de wereld in, op bezoek bij bedrijven en instellingen, zelf op onderzoek uit.
Door de activerende didactiek, de extra uitdaging, verrijking en verdieping, en het brede aanbod aan vakken zijn de leerlingen niet alleen zelf heel actief bezig, maar krijgen zij ook de ruimte om te onderzoeken op welke gebieden hun talenten liggen.